FormXtra Capture. Переваги

Рішення для розпізнавання документів. Переваги:

 • Динамічна класифікація документів

  FormXtra Capture ідентифікує тип документа, використовуючи при класифікації удосконалені, гнучкі критерії, а не тільки жорстко фіксовані шаблони, що визначають розміри та вигляд того чи іншого елемента в документі (таблиці, "шапки", або інші специфічні частини документу). Використання складних алгоритмів класифікації дозволяє точно віднести до однієї категорії документи, які містять однаковий набір полів, навіть якщо ці поля знаходяться в різних місцях. Для ідентифікації поля може бути використане розпізнавання заголовка поля.

 • Розпізнавання будь-яких типів даних

  Завдяки використанню як технологій оптичного посимвольного розпізнавання (OCR) так й інтелектуального розпізнавання (ICR), FormXtra Capture читає практично всі типи даних: друкований текст, рукодрукований текст (як в рамках так і без них), злитий рукодрукований текст (який написаний у вільній, природній манері), 1D/2D штрихкоди, мітки (OMR).

 • Змішаний збір даних із структурованих і напівструктурованих документів

  Програма може знаходити та обробляти як фіксовані поля (місцезнаходження яких на формі зафіксовано), так і динамічні поля (місцезнаходження яких заздалегідь не відомо; відомо лише, те що поле повинно бути присутнє на одній із сторінок документа певного типу).Така можливість збільшує гибкість обробки великих об’ємів документації та скорочує кількість класів документів, які необхідно описати та обробляти окремо.

 • Широкий спектр можливостей з виявлення та розпізнавання полів різних типів

  Обробляє структуровані та напівструктуровані документи, а також форми, які не відповідають заданому попередньо шаблону, наприклад, зменшені в розмірі факси та таблиці. FormXtra Capture дозволяє описувати складні схеми взаємного розташування різних полів в документі, поля складної внутрішньої структури. Унікальною можливістю є виявлення та розпізнавання рукописних полів на документах з нежорсткою структурою – наприклад, на рахунках і накладних, виписаних вручну..

 • Удосконалена технологія валідації даних

  FormXtra Capture надає розвинений інструмент для опису складних схем валідації та крос-валідації даних – від завдання найпростіших правил (перевірка попадання значення поля в заданий діапазон), до складних сценаріїв, приписуючий подвійну сліпу обробку поля з аудитом розбіжностей та виправленням помилок. При цьому, в цілях дотримання конфіденційності (наприклад, при обробці персональних даних) є можливість показувати аудиторові не усю сторінку (чи документ), а тільки ділянку документу, що відповідає одному полю.

 • Зручний інтерфейс

  FormXtra Capture забезпечений зручним, призначеним для користувача, інтерфейсом для налаштування, тестування і адміністрування в процесі експлуатації. Інтерфейс дозволяє:

  • Отримати спрощений аналіз у вигляді графічних діаграм
   У режимі реального часу на екран адміністратора виводиться повна статистика про стан оброблюваних документів — від їх сканування і розпізнавання до повторної перевірки аудитором і виведенням у базу даних.

  • Отримати повний, розгорнутий аналіз
   Перегляд результатів ідентифікації типу документу, виділення полів, результатів розпізнавання, встановлення порогових значень коефіцієнта впевненості розпізнавання, порівняння результатів розпізнавання з еталонними даними, моментальний перегляд результатів розпізнавання.

  • Розробляти і тестувати скрипти (бізнес-правила) у межах FormXtra Capture
   Бізнес правила для створення описів форм, в тому числі через .NET API, вмонтовані в рішення, дозволяють ще більше адаптувати процес обробки документів до потреб користувача. При цьому не потрібні додаткові зовнішні застосування (інтегровані середовища розробки). Усі роботи із створення, тестування, компіляції виконуються в межах FormXtra Capture.

 • Широкий спектр можливостей щодо введення та виведення даних

  Нові функціональні можливості та розширений API забезпечують широкі можливості для інтеграції з іншими системами. FormXtra Capture надає виведення інформації до SharePoint, а також в будь-які бази даних у вигляді загальноприйнятих форматів даних.